Načrt prve prednostne razdelitve

Upravitelj je objavil načrt prve prednostne razdelitve, katere predmet je poplačilo 5% ugotovljenih prednostnih terjatev. Vse prednostne upnike naprošamo, da do vključno 20.10.2021 sporočijo morebitne spremembe matičnih podatkov (številka TRR, naslov, ime in priimek). Spremembe naj upniki pošljejo pisno po navadni pošti na naslov dolžnika: ADRIA AIRWAYS d.o.o. - V STEČAJU, Zgornji Brnik 130H, 4210 Brnik – Aerodrom ali po elektronski pošti na naslov: ana.miler@adriaastecaj.si s pripisom »posredovanje podatkov«.

Dostop do javno objavljenih podatkov na AJPES-u najdete na tej povezavi

Poslovna stavba ADRIE AIRWAYS - oddaja novejših opremljenih poslovnih prostorov, pisarn, parkirišč v najem (lokacija Brnik - Aerodrom )

Od 20 m2 naprej
Cena: 9 €/m2/mesec

Na sedežu stečajnega dolžnika, ki se nahaja na naslovu Zgornji Brnik 130 h, 4210 Brnik – Aerodrom je v moderno zasnovani poslovni stavbi na voljo več poslovnih prostorov in parkirnih mest za oddajo. Stavba se nahaja tik ob letališču in le nekaj kilometrov do priključka na avtocesto Kranj – Ljubljana. Objekt je bil zgrajen 2009 in zajema skupaj 4 etaže in se nahaja na parceli št. 1344/100, ki predstavlja stavbišče objekta in na parceli 1344/101, ki predstavlja funkcionalno zemljišče.


Za najem je na voljo:

  • klet: garaža, arhivi, sejne sobe (učilnice)
  • pritličje: 404,41m2 neto pisarn + skupni prostori (hodnik s stopniščem, sanitarije, čajna kuhinja)
  • 1. nadstropje: 617,20m2 neto pisarn + skupni prostori (hodnik s stopniščem, sanitarije, čajna kuhinja)
  • 2. nadstropje: 607,38m2 neto pisarn + skupni prostori (hodnik s stopniščem, sanitarije, čajna kuhinja)
  • Parkirna mesta (na voljo 176 parkirnih mest)

Možno je najeti manjše pisarne od cca 20m2 naprej, večje sklope, sejne sobe, učilnice ali celotna nadstropja.

V kleti stavbe je tudi restavracija, ki obratuje.

Podatke o premoženju in ogled premoženja, ki je predmet najema, je možno pridobiti po predhodnem dogovoru na elektronskem naslovu sodelavke upravitelja ana.miler@adriaastecaj.si.

Slike prostorov najdete na tej povezavi.

Headquarter building ADRIE AIRWAYS - rental of newer equipped business premises, offices, parking lots (location Brnik - Airport)

From 20 m2 onwards
Price: 9 € / m2 / month

At the registered office of the bankruptcy debtor, located at Zgornji Brnik 130 h, 4210 Brnik - Aerodrom, there are several business premises and parking spaces for rent in a modernly designed office building. The building is located right next to the airport and only a few kilometers to the connection to the highway Kranj - Ljubljana. The building was built in 2009 and covers a total of 4 floors and is located on plot no. 1344/100, which represents the building site, and on plot 1344/101, which represents functional land.


Available for rent:

  • basement: garage, archives, meeting rooms (classrooms)
  • ground floor: 404.41 m2 net offices + common areas (hallway with staircase, toilets, kitchenette)
  • 1st floor: 617.20 m2 net offices + common areas (hallway with staircase, toilets, kitchenette)
  • 2nd floor: 607.38 m2 net offices + common areas (hallway with staircase, toilets, kitchenette)
  • Parking spaces (176 parking spaces available)

It is possible to rent smaller offices from approx. 20m2 onwards, larger sets, meeting rooms, classrooms or entire floors.

There is also an operating restaurant in the basement of the building.

Data on the property and a tour of the property that is the subject of the lease can be obtained by prior arrangement at the e-mail address: ana.miler@adria.si.

Pictures can be found on this link.

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom opr. št. St 2704/2019 z dne 2.10.2019 začelo stečajni postopek nad dolžnikom: ADRIA AIRWAYS, Slovenski letalski prevoznik, d.o.o.

Adria Airways je z 01.10.2019 zaradi stečaja odpovedala vse lete.

Žal na vaše klice in elektronska sporočila ne moremo več odgovarjati, zato prosimo za vaše razumevanje. Več informacij sledi.

Oklic in sklep sodišča najdete na tej povezavi in na tej povezavi

Dodatne Informacije za potnike najdete na tej povezavi.

RAZPISI JAVNIH PRODAJ PREMOŽENJA

UPRAVNA STAVBA S PRIPADAJOČIMI ZEMLJIŠČI, KOT POJASNJENO V VABILU Premoženje, ki se prodaja je sestavljeno iz: STAVBNA PRAVICA: katastrska občina 2117 ZGORNJI BRNIK stavbna pravica 1344/39 (ID 5823248). VABILO ZA JAVNO ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB - Objavo vabila najdete na tej povezavi.

1454 postavk pisarniške in temu podobne opreme, ki se nahaja v upravni stavbi oz. je deloma tudi vgrajena ter 6 postavk projektorjev in 4 televizorje VABILO ZA JAVNO ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB - Objavo razpisa najdete na tej povezavi.

SIMULATOR LETENJA VABILO ZA JAVNO ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB - Objavo razpisa najdete na tej povezavi.

REZERVNI DELI čl.346 VABILO ZA JAVNO ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB / SPARE PARTS Art.346 INVITATION FOR A BINDING CALL FOR TENDERS - Objavo razpisa najdete / Invitation can be found na tej povezavi / on this link.

REZERVNI DELI V 2.PRODAJI čl.329 VABILO ZA JAVNO ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB / SPARE PARTS IN 2nd BIDDING Art.329 INVITATION FOR A BINDING CALL FOR TENDERS - Objavo razpisa najdete / Invitation can be found na tej povezavi / on this link.

REZERVNI DELI NA POPRAVILU V TUJINI VABILO ZA JAVNO ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB, PRODAJA PO POSTAVKAH / SPARE PARTS ON REPAIR, LOCATION ABROAD INVITATION FOR A BINDING CALL FOR TENDERS INDIVIDUAL ITEMS - Objavo razpisa najdete / Invitation can be found na tej povezavi / on this link.

OGNJEVARNE OMARE IN DIMOTVOREC VABILO ZA JAVNO ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB - Objavo razpisa najdete na tej povezavi.

UMETNIŠKA DELA VABILO ZA JAVNO ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB - Objavo razpisa najdete na tej povezavi.

CATERING IZDELKI I VABILO ZA JAVNO ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB / CATERING EQUIPMENT I INVITATION FOR A BINDING CALL FOR TENDERS - Objavo razpisa najdete / Invitation can be found na tej povezavi / on this link.

CATERING IZDELKI II VABILO ZA JAVNO ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB / CATERING EQUIPMENT II INVITATION FOR A BINDING CALL FOR TENDERS - Objavo razpisa najdete / Invitation can be found na tej povezavi / on this link.

RAZNI ARTIKLI VABILO ZA JAVNO ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB - Objavo razpisa najdete na tej povezavi.

ROŽE VABILO ZA JAVNO ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB - Objavo razpisa najdete na tej povezavi.

KNJIGE VABILO ZA JAVNO ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB - Objavo razpisa najdete na tej povezavi.

TERJATEV DO DRUŽBE NETWORLD VABILO ZA JAVNO ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB - Objavo razpisa najdete na tej povezavi.

TERJATEV DO DRUŽBE RB PRISHTINA VABILO ZA JAVNO NEZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB - Objavo razpisa najdete na tej povezavi.

TERJATEV DO FIZIČNE OSEBE OLGE CHUBAKOVE VABILO ZA JAVNO NEZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB - Objavo razpisa najdete na tej povezavi.

IEDC - Poslovna šola Bled d.o.o. VABILO ZA JAVNO ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB - Objavo razpisa najdete na tej povezavi.

PRIZNANJA VABILO ZA JAVNO ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB - Objavo razpisa najdete na tej povezavi.

KEMIČNI SVINČNIKI IN PISALA PARKER VABILO ZA JAVNO ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB - Objavo razpisa najdete na tej povezavi.

POZLAČENE PRIPONKE VABILO ZA JAVNO ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB - Objavo razpisa najdete na tej povezavi.

POKALI VABILO ZA JAVNO ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB - Objavo razpisa najdete na tej povezavi.

OKRASNI PREDMETI VABILO ZA JAVNO ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB - Objavo razpisa najdete na tej povezavi.
OSNOVNI SEZNAM PREIZKUŠENIH TERJATEV (61. člen ZFPPIPP) / BASIC LIST OF TESTED CLAIMS (Article 61 of ZFPPIPP)

ENG/SLO link to pdf

POPRAVEK OSNOVNEGA SEZNAMA PREIZKUŠENIH TERJATEV (62. člen ZFPPIPP) / REVISION OF THE BASIC LIST OF TESTED CLAIMS (Article 62 of ZFPPIPP)

ENG/SLO link to pdf

DODATNI OSNOVNI SEZNAM PREIZKUŠENIH TERJATEV (61. člen ZFPPIPP) / ADDITIONAL BASIC LIST OF TESTED CLAIMS (Article 61 of ZFPPIPP

ENG/SLO link to pdf

KONČNI SEZNAM PREIZKUŠENIH TERJATEV (70. člen ZFPPIPP) / FINAL LIST OF TESTED CLAIMS (Article 70 of ZFPPIPP)

ENG/SLO link to pdf

DODATNI KONČNI SEZNAM PREIZKUŠENIH TERJATEV (70. člen ZFPPIPP) / ADDITIONAL FINAL LIST OF TESTED CLAIMS (Article 70 of ZFPPIPP)

ENG/SLO link to pdf

OTVORITVENO POROČILO UPRAVITELJA / OPENING REPORT OF THE MANAGER

ENG link to pdf; SLO povezava do pdf

#ADRIA4EVER

V veselje in čast nam je bilo, da ste se skoraj 60 let z nami odpravljali v svet in se z nami vračali domov. Hvala, ker ste z nami delili nebo!