Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom opr. št. St 2704/2019 z dne 2.10.2019 začelo stečajni postopek nad dolžnikom: ADRIA AIRWAYS, Slovenski letalski prevoznik, d.o.o.

Adria Airways je z 01.10.2019 zaradi stečaja odpovedala vse lete.

Žal na vaše klice in elektronska sporočila ne moremo več odgovarjati, zato prosimo za vaše razumevanje. Več informacij sledi.

Oklic in sklep sodišča najdete na tej povezavi in na tej povezavi

Dodatne Informacije za potnike najdete na tej povezavi.

RAZPISI JAVNIH PRODAJ PREMOŽENJA

REZERVNI DELI čl.346 VABILO ZA JAVNO ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB / SPARE PARTS Art.346 INVITATION FOR A BINDING CALL FOR TENDERS - Objavo razpisa najdete / Invitation can be found na tej povezavi / on this link.

REZERVNI DELI čl.329 VABILO ZA JAVNO ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB / SPARE PARTS Art.329 INVITATION FOR A BINDING CALL FOR TENDERS - Objavo razpisa najdete / Invitation can be found na tej povezavi / on this link.

REZERVNI DELI čl.346_2 VABILO ZA JAVNO ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB / SPARE PARTS Art.346_2 INVITATION FOR A BINDING CALL FOR TENDERS - Objavo razpisa najdete / Invitation can be found na tej povezavi / on this link.

REZERVNI DELI NA POPRAVILU V TUJINI VABILO ZA JAVNO ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB, PRODAJA PO POSTAVKAH / SPARE PARTS ON REPAIR, LOCATION ABROAD INVITATION FOR A BINDING CALL FOR TENDERS INDIVIDUAL ITEMS - Objavo razpisa najdete / Invitation can be found na tej povezavi / on this link.

AIRBUS RECORDER FLIGHT DATA SOL VABILO ZA JAVNO ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB / AIRBUS RECORDER FLIGHT DATA SOL INVITATION FOR A BINDING CALL FOR TENDERS - Objavo razpisa najdete / Invitation can be found na tej povezavi / on this link.

4 SKLOPI RAZLIČNE OPREME V LASTI STEČAJNEGA DOLŽNIKA (SEZNAM SE NAHAJA V PRILOGI OGLASA). GRE ZA REZERVNE DELE ZA RAZLIČNE TIPE LETAL IN V RAZLIČNEM OPERATIVNEM STANJU (NOVI, OBNOVLJENI, POPRAVLJENI, NEPOPRAVLJENI), CATERING OPREMO ZA OSKRBO POTNIKOV NA LETALU TER SKLADIŠČNO IN UČNO OPREMO VABILO ZA JAVNO ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB - Objavo razpisa najdete na tej povezavi.

FINANČNA NALOŽBA IN TERJATEV DO DRUŽBE ADRIA AIRWAYS KOSOVA VABILO ZA JAVNO ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB - Objavo razpisa najdete na tej povezavi.

TERJATEV DO DRUŽBE AIR MUNICH VABILO ZA JAVNO ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB - Objavo razpisa najdete na tej povezavi.

TERJATEV DO DRUŽBE AVIATION INTERNATIONAL LIMITED VABILO ZA JAVNO ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB - Objavo razpisa najdete na tej povezavi.

TERJATEV DO DRUŽBE NETWORLD VABILO ZA JAVNO ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB - Objavo razpisa najdete na tej povezavi.

TERJATEV DO DRUŽBE RB PRISHTINA VABILO ZA JAVNO ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB - Objavo razpisa najdete na tej povezavi.

TERJATEV DO FIZIČNE OSEBE OLGE CHUBAKOVE VABILO ZA JAVNO ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB - Objavo razpisa najdete na tej povezavi.

TERJATEV DO DRUŽBE SAS GROUND HANDLING SWEDEN AB VABILO ZA JAVNO NEZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB - Objavo razpisa najdete na tej povezavi.

TERJATEV DO FIZIČNE OSEBE AKRAM AZEEM VABILO ZA JAVNO NEZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB - Objavo razpisa najdete na tej povezavi.

TERJATEV DO DRUŽBE MIRUS SERVICES VABILO ZA JAVNO NEZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB - Objavo razpisa najdete na tej povezavi.

RAZLIČNI DELI RABLJENIH UNIFORM, REKLAMNI MATERIAL, PRIZNANJA IPD. VABILO ZA JAVNO NEZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB - Objavo razpisa najdete na tej povezavi.

TERJATVE DO TURISTIČNIH AGENCIJ VABILO ZA JAVNO NEZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB - Objavo razpisa najdete na tej povezavi.
OSNOVNI SEZNAM PREIZKUŠENIH TERJATEV (61. člen ZFPPIPP) / BASIC LIST OF TESTED CLAIMS (Article 61 of ZFPPIPP)

ENG/SLO link to pdf

POPRAVEK OSNOVNEGA SEZNAMA PREIZKUŠENIH TERJATEV (62. člen ZFPPIPP) / REVISION OF THE BASIC LIST OF TESTED CLAIMS (Article 62 of ZFPPIPP)

ENG/SLO link to pdf

DODATNI OSNOVNI SEZNAM PREIZKUŠENIH TERJATEV (61. člen ZFPPIPP) / ADDITIONAL BASIC LIST OF TESTED CLAIMS (Article 61 of ZFPPIPP

ENG/SLO link to pdf

II.DODATNI OSNOVNI SEZNAM PREIZKUŠENIH TERJATEV (61. člen ZFPPIPP) / II.ADDITIONAL BASIC LIST OF TESTED CLAIMS (Article 61 of ZFPPIPP

ENG/SLO link to pdf

III.DODATNI OSNOVNI SEZNAM PREIZKUŠENIH TERJATEV (61. člen ZFPPIPP) / III.ADDITIONAL BASIC LIST OF TESTED CLAIMS (Article 61 of ZFPPIPP

ENG/SLO link to pdf

KONČNI SEZNAM PREIZKUŠENIH TERJATEV (70. člen ZFPPIPP) / FINAL LIST OF TESTED CLAIMS (Article 70 of ZFPPIPP)

ENG/SLO link to pdf

DODATNI KONČNI SEZNAM PREIZKUŠENIH TERJATEV (70. člen ZFPPIPP) / ADDITIONAL FINAL LIST OF TESTED CLAIMS (Article 70 of ZFPPIPP)

ENG/SLO link to pdf

OTVORITVENO POROČILO UPRAVITELJA / OPENING REPORT OF THE MANAGER

ENG link to pdf; SLO povezava do pdf

#ADRIA4EVER

V veselje in čast nam je bilo, da ste se skoraj 60 let z nami odpravljali v svet in se z nami vračali domov. Hvala, ker ste z nami delili nebo!